mercredi 23 juillet 2008

# Tribute to the great Kisho Kurokawa

his house in Karuizawa (1972)

Aucun commentaire: